COM UTILITZAR LA PLATAFORMA

Un Laboratori Europeu per a l'aprenentatge basat en el treball

 

La plataforma REFRAME té la voluntat de ser una eina de partida per crear sinergies i altres col·laboracions entre proveïdors i empreses per al desenvolupament de trajectòries estructurades que combinin l'aprenentatge tradicional amb períodes de pràctiques laborals.

La secció «CODISSENY» representa el cor de la plataforma i pretén ser l'eina concreta per a la creació d'una trajectòria d'aprenentatge basada en el treball, compartida per centres educatius i empreses.

Els proveïdors i les empreses d'FP es poden registrar en el lloc web mitjançant un formulari d'inscripció. A través d’aquest formulari, els centres educatius i les empreses poden crear un tauler per anunciar les seves ofertes formatives.

Si una empresa està interessada en l'oferta d'un centre educatiu, pot codissenyar el seu curs de formació, primer consultant la llista de competències que l'empresa pot oferir i, després, integrant-hi aquestes competències i, si escau, d'altres de complementàries. El resultat del coprojecte és un document que totes dues parts es poden descarregar per signar un acord sobre el curs de formació.

 REFRAME - GUIA DE L'USUARI

 

EINES

per al desenvolupament del personal docent

enter

ORIENTACIÓ

per a l'alumnat i les famílies

enter

CODISSENY

per a trajectòries d'aprenentatge basades en el treball

enter

©2018 Reframe - Designed by Kaiti expansion