ORIENTACIÓ

PRESENTACIÓ

L'orientació està adreçada a la gent jove i les seves famílies, als proveïdors d'educació i formació, a les empreses i a totes les parts interessades que, d'una manera o altra, participin en aquest projecte i contribueixin a definir trajectòries caracteritzades per un component d'aprenentatge basat en el treball.

La informació sobre el mercat de treball, així com les tendències observades pel que fa a necessitats en matèria de competències són elements essencials de l'orientació i l'assessorament professional. Totes dues coses ajuden a explorar el món laboral i les demandes —actuals i futures— en matèria de competències.

L'objectiu de l'orientació és millorar les competències per al desenvolupament professional, facilitar les eleccions educatives i professionals, guiar els proveïdors d'FP a l'hora de dissenyar ofertes formatives que s'ajustin a les necessitats de les empreses, impulsar que les empreses donin a conèixer les seves necessitats en matèria de competències, i implicar les parts interessades i els responsables polítics per millorar la qualitat de l'aprenentatge basat en el treball.

MERCAT DE TREBALL

NECESSITATS EN MATÈRIA DE COMPETÈNCIES

PLANIFICACIÓ PROFESSIONAL

 

EINES

per al desenvolupament del personal docent

enter

ORIENTACIÓ

per a l'alumnat i les famílies

enter

CODISSENY

per a trajectòries d'aprenentatge basades en el treball

enter

©2018 Reframe - Designed by Kaiti expansion