MOBILITAT INTERNACIONAL

Mobilitat internacional

L’àrea de «Mobilitat internacional» permet a les escoles, les empreses i els centres de formació veure les ofertes de mobilitat internacional introduïdes per altres països que participen en el projecte.
La cerca es pot dur a terme per país i per tipus d’anunciant.
L’exemple següent mostra les possibilitats de cerca que té una empresa italiana.

Totes les ofertes de mobilitat internacional van acompanyades d’un formulari detallat, el qual permet enviar un missatge a la persona responsable de l’anunci (persona de contacte).

EINES

per al desenvolupament del personal docent

enter

ORIENTACIÓ

per a l'alumnat i les famílies

enter

CODISSENY

per a trajectòries d'aprenentatge basades en el treball

enter

©2018 Reframe - Designed by Kaiti expansion