ALUMNAT

PRESENTACIÓ

L'aprenentatge basat en el treball ha estat dissenyat per proporcionar a l'alumnat un aprenentatge en el món real a través d'associacions amb centres educatius, proveïdors d'FP i empreses.

L'activitat que l'alumnat duu a terme en contextos laborals té molts avantatges, des de diferents perspectives:

  • Proporciona orientació perquè cada estudiant, a través d'experiències concretes, viscudes directament en el lloc de treball, pugui identificar les aptituds necessàries per a les eleccions educatives i professionals que haurà de realitzar.
  • Ofereix la possibilitat d'adquirir competències professionals d'una manera progressiva.
  • Afavoreix la integració de l'estudiant en un context organitzatiu —com ara el del lloc de treball—, així com el desenvolupament d'un pensament crític i de les habilitats necessàries per a la resolució de problemes.
  • És el requisit previ per al reconeixement curriculari per accedir al món laboral.

ADVERTISE YOUR TALENT

EINES

per al desenvolupament del personal docent

enter

ORIENTACIÓ

per a l'alumnat i les famílies

enter

CODISSENY

per a trajectòries d'aprenentatge basades en el treball

enter

©2018 Reframe - Designed by Kaiti expansion